Настани во најава

Нашите членови говорат

 • Да се биде член на Занаетчиската комора Скопје е од голема полза. Навремената  информираност е значајна предност за нас

  Сузана Блажевска

  Да се биде член на Занаетчиската комора Скопје е од голема полза. Навремената  информираност е значајна предност за нас

  Наталија Пирова (козметичар)
 • Големиот број на активности и организирани настани од страна на Занатечиската комора Скопје се значајни за нашите успеси.

  Марина Илиќ

  Широката палета на услуги од страна на Занаетлиската комора Скопје е од голема помош за функционирањето на нас занаетчиите.

  Тони Тошев
 • Занаетчиска комора Скопје е место за сите нас . Таа се грижи за голем број на прашања од нашата дејност. Секогаш и навремено.

  Петко Ристов