Настани во најава

Нашите членови говорат

  • Да се биде член на Занаетчиската комора Скопје е од голема полза. Навремената  информираност е значајна предност за нас

    Сузана Блажевска

    Да се биде член на Занаетчиската комора Скопје е од голема полза. Навремената  информираност е значајна предност за нас

    Наталија Пирова (козметичар)