ОГЛАСИ & ИНФОРМАЦИИ

барање за набавка обучувач


USAID-барање за понуди за снимање видеа


Барање за понуди за експертски услуги-USAID


 

Повик за избор на експерт (Анализа за сивата економија кај занаетчиите)


Голем конкурс за вработување во ВАН ХООЛ Македонија!

 


Јавен повик од Министерство за економија (субвенционирање на трошоци за занаетчии и вршители на занаетчиска дејност)


Одбележување на 16 октомври – Денот на гладта 


Повик за мајсторски испит

Повик до невработени лица за обука за занимање фризер


Известување за примена на Законот за занаетчиство (20 јули 2018 год.)


ЈАВЕН ПОВИК од општина Гази Баба за финансиска поддршка на микро и мали претпријатија, занаетчии, саемско партнерство и семејни земјоделски стопанства


Покана за состанок на секцијата на козметичари


Јавен повик за спроведување на обука за стари занаети


Обука на работно место за познат работодавач


Јавен повик за мерката субвенционирање на плати


Јавен повик од Министерство за економија

 


Оглас за избор на занаетчии 2018 година

Пријавен лист за избор на занаетчии 2018 година


Одлука на Град Скопје за достава на стока


Нов начин на пресемтување и плаќање на персоналниот данок

 


Известување за обновување на барањето за паушално оданочување


Известување за полагање на мајсторски испит


 

ПРЕДМЕТ: Иницијатива за промена на 552-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Сл.Весник на РМ бр.38/2014)


Информација за можност за користење мерка вработување замена за лице кое користи породилно отсуство


ЈАВЕН ОГЛАС до заинтересирани работодавачи занаетчии


ОДЛУКА за прогласување на дефицитарни занаетчии и занаети во изумирање на подрачјето на Град Скопје