ПРОЕКТИ

 Занаетчиска комора Скопје во своите активности редовно е реализатор и организатор на голем број интернационални и домашни проекти кои се наменети за нашите членови и пошироко.


Во рамките на 8-мо мартовскиот базар на креативни занаети, кој се одржува во Градскиот трговски центар, беше реализирана посета на ...
ПОВЕЌЕ
На 17 февруари 2019 година започна обуката за практичен дел од мајсторскиот испит со обучувач Горан Ставревски-мајстор фризер во рамките ...
ПОВЕЌЕ
На 16 февруари 2019 година започна обуката за обучувачи за пристап до финансии и бизнис алатки на вработените во Занаетчиските ...
ПОВЕЌЕ
На ден 24.01.2019 година беше реализирана презентација на платформата за комуникација на секцијата на фризери при Занаетчиска комора Скопје, како ...
ПОВЕЌЕ
Во тек се обуките за теоретскиот дел од стручната квалификација за мајстор фризер во Занаетчиска комора Скопје. 2-3 февруари 2019 ...
ПОВЕЌЕ
На 15 декември 2018 започна обуката за мајсторски испит за фризер со педагошко андрагошкиот дел од обуката. Обуката е финансиски ...
ПОВЕЌЕ
На наше огромно задоволство, 32 млади лица започнаа обука како чираци во 23 фризерски салони во Скопје, Охрид, Прилеп и ...
ПОВЕЌЕ
Занаетчиска комора Скопје, со поддршка од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, и проектот на УСАИД за модернизација ...
ПОВЕЌЕ
На ден 25.11.2018, недела се реализираше практичен дел од полагање на мајсторски испит за фризер во организација на Занаетчиска комора ...
ПОВЕЌЕ
Занаетчиска комора Скопје на ден 01.11.2018 година преку проектот  Зголемување на капацитетите за вработување во занаетчискиот сектор и бизнисите во ...
ПОВЕЌЕ