ПРОЕКТИ

 Занаетчиска комора Скопје во своите активности редовно е реализатор и организатор на голем број интернационални и домашни проекти кои се наменети за нашите членови и пошироко.


УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА УПР ВО СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ (MK, 20.06) УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА ...
ПОВЕЌЕ
На 28.05.2024 и 29.05.2024 во просториите на Центарот за развој на Јабланички и Пчињски регион,се одржа ДВОДНЕВЕН ПОЧЕТЕН СОСТАНОК НА ...
ПОВЕЌЕ
АМПЕРСАНД партнер на Занаетчиска комора Скопје во рамките на проектот Youth Empower: Building Skills, Creating Futures поддржан од страна Европска комисија има потреба ...
ПОВЕЌЕ
Занаетчиска комора Скопје во рамките на проектот Youth Empower: Building Skills, Creating Futures поддржан од страна Европска комисија има потреба од  УСЛУГИ  за ...
ПОВЕЌЕ
Занаетчиска комора Скопје во рамките на проектот Youth Empower: Building Skills, Creating Futures поддржан од страна Европска комисија има потреба од набавка за Истражување ...
ПОВЕЌЕ
Занаетчиска комора Скопје во рамките на проектот Youth Empower: Building Skills, Creating Futures поддржан од страна Европска комисија има потреба од Услуга за ...
ПОВЕЌЕ
Во рамките на програмата ЕРАЗМУС +акциите КА210 – , Мали партнерства во образованието на возрасните, Центарот за развој на Јабланичко ...
ПОВЕЌЕ
Занаетчиска комора Скопје заедно со партнерите Асоцојација на мали и средни претпријатија на Македонија и  Асоцојација на граѓани АМПЕРСАНД Скопје- ...
ПОВЕЌЕ
Пријава за саем МОС   Повик за посета на меѓународен саем на занаетчиство МОС во Словенија ...
ПОВЕЌЕ
Јавен повик за превоз и сместување за посета на Меѓународен саем на занаетчиство и претприемништво_ (МОС) ...
ПОВЕЌЕ