ПРОЕКТИ

 Занаетчиска комора Скопје во своите активности редовно е реализатор и организатор на голем број интернационални и домашни проекти кои се наменети за нашите членови и пошироко.


Пријава за саем МОС   Повик за посета на меѓународен саем на занаетчиство МОС во Словенија ...
ПОВЕЌЕ
Јавен повик за превоз и сместување за посета на Меѓународен саем на занаетчиство и претприемништво_ (МОС) ...
ПОВЕЌЕ
Јавен повик за превоз и сместување за студиско патување во Белгија ...
ПОВЕЌЕ
Барање за избор на асистент Барање за избор на преведувач од англиски на македоски јазик и од македонски на англиски ...
ПОВЕЌЕ
Како дел од проектот Еразмус+ ”Заедничко менторство: Подобра соработка за подобро стручно образование и обука” беше одржана студиска посета и ...
ПОВЕЌЕ
Во рамките на 8-мо мартовскиот базар на креативни занаети, кој се одржува во Градскиот трговски центар, беше реализирана посета на ...
ПОВЕЌЕ
На 17 февруари 2019 година започна обуката за практичен дел од мајсторскиот испит со обучувач Горан Ставревски-мајстор фризер во рамките ...
ПОВЕЌЕ
На 16 февруари 2019 година започна обуката за обучувачи за пристап до финансии и бизнис алатки на вработените во Занаетчиските ...
ПОВЕЌЕ
На ден 24.01.2019 година беше реализирана презентација на платформата за комуникација на секцијата на фризери при Занаетчиска комора Скопје, како ...
ПОВЕЌЕ
Во тек се обуките за теоретскиот дел од стручната квалификација за мајстор фризер во Занаетчиска комора Скопје. 2-3 февруари 2019 ...
ПОВЕЌЕ