Презентација на комуникациската платформа и новата веб страна на секцијата на фризери

На ден 24.01.2019 година беше реализирана презентација на платформата за комуникација на секцијата на фризери при Занаетчиска комора Скопје, како и на новата веб страна наменета за сите регистрирани фризери на територија на Република Македонија www.frizeri.com.mk . Платформата и веб страната се изработени во рамки на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.