Студиска посета во Хрватска за проектот Еразмус+“Заедничко менторство: Подобра соработка за подобро стручно образование и обука

Како дел од проектот Еразмус+ ”Заедничко менторство: Подобра соработка за подобро стручно образование и обука” беше одржана студиска посета и прв состанок на партнерите.

ПРЕВЗЕМЕТЕ (ПРЕГЛЕДАЈТЕ)  ГО ДОКУМЕНТОТ ВО ЦЕЛОСТ