Теоретски дел од обуката за мајсторски испит за фризер

Во тек се обуките за теоретскиот дел од стручната квалификација за мајстор фризер во Занаетчиска комора Скопје. 2-3 февруари 2019 се деновите во кои се реализира дел од обуката за мајсторски испит со подршка од Проектот на УСАИД за развој на Деловниот екосистем.