Обука за практичен дел од мајсторскиот испит

На 17 февруари 2019 година започна обуката за практичен дел од мајсторскиот испит со обучувач Горан Ставревски-мајстор фризер во рамките на Проектот Зголемување на капацитетите за вработување во занаетчискиот сектор финансиран од Проект на УСАИД за развој на деловниот екосистем.