ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Занаетчиска комора Скопје кој ја одржува интернет страницата www.zkomora.com.mk , почитувајќи ги одредбите од Законот за заштита на личните податоци и други прописи е посветен на сочувување на приватноста и заштитата на личните податоци на посетителите на оваа страница.

Колачиња на Интернет пребарувачот

Интернет страницата www zkomora.com.mk  користи колачиња (cookies) за да се зачуваат определени кориснички поставувања со цел поедноставување на интеракцијата со поедини делови на страницата.

Објавување на лични податоци

На интернет страницата www zkomora.com.mk  може да бидат објавени лични податоци, кои по својата природа се најчесто јавни. Доколку субјектот на личните податоци утврди дека податоците се неточни т.е. сака да бидат корегирани или отстранети од интернет страната, може да побара нивно корегирање, односно бришење согласно сo одредбите од Законот за личните податоци.

 

Согласно Законот за заштита на лични податоци, Занаетчиска комора Скопје , Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице.