Известување за јавниот повик за субвенционирање на нови занаетчиски бизниси

https://zkomora.com.mk/wp-content/uploads/2020/07/јавен-оглас-субвденционирање-занаетчии-16.07.2020_Eс.pdf

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Ве известуваме дека се исцрпени средствата по Јавен повик за субвенционирање на нови занаетчиски бизниси

Во рамки на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.

Занаетчиска комора Скопје, 21.09.2020