Педагошко андрагошкиот дел од обуката за мајсторски испит за фризер

На 15 декември 2018 започна обуката за мајсторски испит за фризер со педагошко андрагошкиот дел од обуката. Обуката е финансиски подржана од Проект на Усаид за развој на деловниот екосистем. Занаетчиска комора Скопје им посакува успех на идните мајстори.