Обука за филигран

Обуката за филигран во филигрантската работилница во Занаетчиска комора Скопје октомври 2018-април 2019.